Місяць: Грудень 2020

Засiдання Правлiння РСХ

29.12.2020 в 13.00 вiдбудеться засiдання Правлiння РСХ .    Порядок денний:1. Прийом до РСХ.2. Звiт про роботу правлiння РСХ за 2020 рiк. ( Жданов)3. Висновки виборiв до мiсцевих Рад. ( Абраменко, Давидова, Товстяк)4. Листи до ХОР та ХОДА  та меморандум ( Жданов, Товстяк)5. Створення комiтету iнвалiдiв при РСХ.6. Рiзне.